Jumlah Penduduk Malaysia 2011 Terkini

Berdasarkan U.S. Census Bureau, International Database yang dikeluarkan baru-baru ini, jumlah terkini rakyat Malaysia (yang didaftarkan) ialah seramai 27,565,821 orang, dan jumlah ini ialah yang ke 46 tertinggi di dunia. Penduduk teramai di dunia ialah China (1,338,612,968), diikuti dengan India (1,166,079,217) dan yang ketiga ialah negara United States (307,212,123). Ni berdasarkan perangkaan terbaru pada tahun 2009 dan jumlah penduduk dunia ini akan bertambah dengan masa.
Utusan Malaysia melaporkan jumlah penduduk Malaysia terkini mencecah 27,565,821 orang berdasarkan maklumat bancian Penduduk dan perumahan tahun 2010.

Laporan permulaan Banci Penduduk dan Perumahan 2010 menunjukkan jumlah penduduk Malaysia kini adalah seramai 27,565,821 orang.

Daripada jumlah itu terdiri daripada 14,112,667 orang lelaki dan 13,453,154 orang perempuan dengan purata kadar pertumbuhan penduduk tahunan dalam tempoh 2000 sehingga 2010 ialah 2.17 peratus.

Semasa tempoh bancian, terdapat 6,396,174 isi rumah dan 7,380,865 tempat kediaman di seluruh negara.

Laporan itu diumumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tan Sri Nor Mohamed Yakcop di sini hari ini.
 
Banci Penduduk Malaysia 2011 , Banci Penduduk Malaysia , Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2011 , Jumlah penduduk Malaysia pada 2011 , Jumlah penduduk Malaysia 2011, jumlah penduduk malaysia 2010 , banci penduduk malaysia 2010 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *